Equi Projekt

OFERTA

DORADZTWO I PLANOWANIE

Przeprowadzamy naszych Klientów przez skomplikowany proces planowania budowy kompletnego ośrodka jeździeckiego lub wybranej, wskazanej przez Inwestora części, począwszy od analizy potrzeb Klienta, aż do przekazania projektu wykonawczego.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD DOBREGO PROJEKTU

Podstawą każdej udanej inwestycji budowlanej jest dobry projekt. We współpracy z architektem wykonujemy kompleksowe projekty, dostosowane do Państwa potrzeb oraz wymogów formalnych, wynikających z planu zagospodarowania działki lub warunków zabudowy. Proponujemy wyłącznie funkcjonalne, ekonomiczne i przyjazne dla koni rozwiązania, jednocześnie nie tracąc z oczu atrakcyjności formy architektonicznej. Cechuje nas duża elastyczność działania i koncentracja na celu biznesu Klienta, który decyduje o naszym stopniu zaangażowania w realizowany przez siebie projekt. Nadajemy kształt planom i marzeniom tworząc obiekty jeździeckie od podłoża aż po dach. 

ETAPY WSPÓŁPRACY

analiza potrzeb / doradztwo

Identyfikacja potrzeb i oczekiwań Klienta dotyczących projektu budowlanego.

KONCEPCJA

Prezentacja planu powstającego ośrodka jeździeckiego. Przedstawienie ogólnej koncepcji projektu, jak również poszczególnych elementów zagospodarowania działki wraz z budynkami i terenami niezabudowanymi, drogami, terenami zielonymi oraz pozostałymi elementami. Koncepcja realizowana jest w oparciu o takie kryteria, jak bezpieczeństwo i dobro koni, optymalizacja rozmieszczenia poszczególnych elementów w obrębie działki, funkcjonalność proponowanych rozwiązań, atrakcyjna forma architektoniczna, założenia budżetowe.

PLAN FUNKCJONALNY

Przedstawienie rozkładu wnętrz wraz z omówieniem i uzasadnieniem ich funkcji. Rzuty pomieszczeń, powierzchni wspólnych, ciągów komunikacyjnych. Sporządzenie protokołu uzgodnień będącego podstawą do powstania projektu architektonicznego.

WIZUALIZACJA

Prezentacja konstrukcji planowanego budynku w formie szczegółowego modelu trójwymiarowego (3D), wraz z graficzną wizualizacją detali powierzchni zewnętrznych z wykorzystaniem realistycznych materiałów i oświetlenia. Projekt obejmuje także przedstawione w skali elementy dodatkowe, takie jak postacie ludzi i koni, środków transportu, maszyn i urządzeń.

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany (w zależności od obiektu) zawiera wszystkie wymagane uzgodnienia z dostawcami mediów, a także wymagania określone przez przepisy przeciwpożarowe, operaty oddziaływania na środowisko, związane z lokalizacją stajni oraz podstawowe projekty branżowe, wykonywane przez projektantów posiadających uprawnienia w danej specjalności. Jest to opracowanie służące do uzyskania pozwolenia na budowę i może obejmować między innymi projekt zagospodarowania terenu, branżę architektura, branżę konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz biegłości w rozwiązywaniu kwestii formalnych, procedur administracyjnych i wymagań regulowanych prawem budowlanym, pośredniczymy w kontaktach z władzami administracyjnymi, w celu uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń.

PLAN WYKONAWCZY

Stanowi uzupełnienie projektu budowlanego o szczegóły niezbędne do realizacji obiektu, a także pomocne w wykonaniu kosztorysu budynku. W skład projektu wykonawczego mogą wchodzić bardziej szczegółowe rzuty i przekroje, dodatkowe detale budowlane ze wskazaniem producentów poszczególnych komponentów, dodatkowe zestawienia (np. stali czy elementów więźby), dokładny rozstaw punktów świetlnych, przebieg kanałów wentylacyjnych. Projekt wykonawczy zasadniczo zawiera branże podobne jak w projekcie budowlanym, mogą się jednak pojawić branże dodatkowe, nie wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę, jak np. instalacja telefoniczna, sieci komputerowe czy inne. Zakres projektu wykonawczego zależny jest od uzgodnień pomiędzy architektem, a inwestorem i może być wykonany już po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem do prac projektowych wskazane jest posiadanie następujących dokumentów:

  • informacja z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
  • mapa do celów projektowych
  • warunki techniczne przyłączenia mediów
  • badania gruntowe (w niektórych sytuacjach)
  • inne dokumenty
pl_PL