Equi Projekt

WYPOSAŻENIE / PRODUKTY

PODŁOŻA I DODATKI

Naszym celem jest dostarczenie najlepszych produktów i rozwiązań dla branży jeździeckiej w Polsce. Mamy przyjemność reprezentować kilka firm, których produkty są często uznawane w środowisku za najlepsze w skali światowej. Oferowane przez nas produkty są z powodzeniem używane przez czołowych zawodników i ośrodki jeździeckie. Niektóre z produktów, takie jak równiarki do podłoży, często są używane w czasie dużych imprez jeździeckich, w tym Igrzyskach Olimpijskich.

RÓWNIARKI DO PODŁOŻY

Oferowane przez nas równiarki do podłoży jeździeckich należą do czołówki urządzeń tego typu, zarówno ze względu na jakość jak i technologiczne zaawansowanie. Nowoczesne rozwiązania przyniosły producentowi liczne, prestiżowe nagrody – między innymi nagrodę za innowacyjność na największych targach branżowych EQUITANA w roku 2013.

Równiarki, które posiadamy w ofercie obsługują podłoża podczas najważniejszych imprez jeździeckich na świecie, w tym między innymi podczas 4 edycji Igrzysk Olimpijskich – Sydney 2000, Pekin 2008, Londyn 2012, Tokio 2020 oraz finał Pucharu Świata. Równały podłoża również podczas Mistrzostw Europy. W Polsce równiarki te obsługują między innymi cykl zawodów CAVALIADY oraz CSIO5* Sopot. 

Ośrodki jeździeckie dysponują podłożami z różnymi dodatkami, stąd potrzeba dostosowania równiarek i wyposażenia ich w uniwersalne elementy, umożliwiające pracę na różnych typach podłoża. Wśród nich wyróżnić można równiarki uniwersalne z wałem siatkowym oraz z wałem z tworzywa, równiarki z podwoziem z kołami, które można zaczepić na przykład do quada oraz innych pojazdów posiadających zaczep kulowy, równiarki ze zbiornikiem wodnym, które jednocześnie równają podłoże i je nawadniają. Wśród poszczególnych modeli producent zapewnia różne szerokości wałów. Opcjonalnie równiarki mogą posiadać również system zraszaczy. 

  1. Rozmieszczone w dwóch rzędach zęby bron, spulchniają i mieszają utwardzone przez kopyta podłoże, np. piasek z dodatkami geotekstylnymi. Wraz z nabieraniem prędkości przez pojazd ciągnący równiarkę, zęby równiarki zaczynają wibrować, działając na zasadzie miotełki.
  2. Ostrza za broną wygładzają podłoże, uzupełniają wgłębienia, eliminując nierówności.
  3. Walec wykonuje trzeci element pracy: wygładza ostatecznie nierówności.

DOSTĘPNE MODELE RÓWNIAREK

Równiarka – model NLGW z wałem siatkowym

Wariant równiarki z walcem siatkowym jest przeznaczony dla podłoży z dodatkiem flizeliny i innych włóknin, które wymagają tylko powierzchownego, niezbyt głębokiego równania. Głębsze mieszanie podłoża jest również możliwe, zwłaszcza wtedy, gdy ze względu na niewystarczającą wilgotność podłoża włóknina przesunęła się do góry. Przez możliwość regulacji głębokości pracy urządzenia, możemy je dostosować do warunków gruntowych oraz potrzeb, aby osiągnąć pożądany rezultat. Wewnątrz wału siatkowego znajduje się obrotowy przenośnik ślimakowy. Zapobiega on zatykaniu się walca, bez względu na to na jakim podłożu jest używany. Urządzenie jest dostępne z szerokościami roboczymi od 1,35 m do 2,70 m

SZEROKOŚCI:

1,35 m | 210 kg

1,60 m | 240 kg

1,80 m | 270 kg

2,20 m | 308 kg

2,70 m | 350 kg

2,70 m | 366 kg

Równiarka MULTI

Równiarka przeznaczona do pielęgnacji i równania prawie wszystkich rodzajów podłoży. Urządzenie to zostało zaprezentowane na wystawie „Partner Pferd” w Lipsku w 2012 roku, gdzie było eksploatowane podczas odbywających się tam międzynarodowych zawodów. W roku 2013 ten model równiarki zdobył nagrodę za innowacyjność na Targach EQUITANA. W tym urządzeniu połączono prostą konstrukcję ramową ze sprawdzonymi podzespołami produkowanymi przez producenta. Konstrukcja ta umożliwia równanie podłoży z dodatkami geotekstylnymi. Zastosowane rozwiązania i wyposażenie tej równiarki daje możliwość równania różnych rodzajów podłoży jednym urządzeniem. Urządzenie jest dostępne z szerokościami roboczymi 2,0 m i 2,50 m

SZEROKOŚCI:

2,00 m | 520 kg

2,50 m | 599 kg

Równiarka RAIN

Równiarka ze zraszaczem jest alternatywą do nawadniania placów do jazdy konnej: 2/3 ilości wody jest wtłaczane bezpośrednio do podłoża. Stosowanie tego modelu równiarki powoduje, że zużycie wody potrzebnej podłożu jest niższe. Istotną zaletą takiego rozwiązania jest oszczędność czasu, podłoże jest równocześnie równane i nawadniane. Ciężar zbiornika wody nie obciąża równiarki, a urządzenie idealnie wyrównuje również plac na zakrętach ujeżdżalni. Producent oferuje różne pojemności zbiorników od 400 l do 1000 l. Urządzenie jest dostępne z szerokościami roboczymi od 1,60 m do 2,70 m

SZEROKOŚCI:

400 L

1,60 m | 350 kg

1,80 m | 380 kg

500 L

1,60 m | 350 kg

1,80 m | 400 kg

2,20 m | 410 kg

2,50 m | 460 kg

2,70 m | 470 kg

600 L

1,60 m | 360 kg

1,80 m | 410 kg

2,20 m | 445 kg

2,50 m | 470 kg

2,70 m | 490 kg

1000 L

2,20 m | 470 kg

2,50 m | 510 kg

2,70 m | 540 kg

Równiarka ROLL 

Dla uzyskania jeszcze bardziej uniwersalnych zastosowań użytkowania opracowany został model równiarki z kołami, powodując, że ilość pojazdów mogących ciągnąć równiarkę jest nieograniczona. Koła mogą być hydraulicznie lub mechanicznie podnoszone i obniżane – w zależności od potrzeb pojazdu, który równiarkę ciągnie. Zaczep równiarki może być wykorzystany do zaczepienia pojazdów mających kulowy zaczep, takich jak samochody z napędem na 4 koła, ładowarki, quady, większe kosiarki. Wysokość ustawienia równiarki nie ma wpływu na jakość jej pracy przy równaniu podłoża. Posiada podobną regulację do tej, która występuje przy przyczepach, potrzebną wysokość pracy urządzenia można regulować ręcznie. Urządzenie jest dostępne z szerokościami roboczymi od 1,35 m do 2,20 m oraz różnymi rodzajami wałów.

SZEROKOŚCI:

1,35 m | GW | 210 kg

1,60 m | GW | 240 kg

1,80 m | GW | 250 kg

2,20 m | GW | 300 kg

1,35 m | K | 220 kg

1,60 m | K | 240 kg

2,20 m | K | 280 kg

1,35 m | FF | 265 kg

1,60 m | FF | 295 kg

1,80 m | FF | 315 kg

2,20 m | FF | 385 kg

Równiarka NLFF

Model równiarki z wałem z tworzywa. Równiarka ta wyposażona jest w elastyczną płytę w przedniej części urządzenia. Posiada 2 rzędy bron grubości 6 mm oraz walec Ø 310 mm. Konstrukcja równiarki zapewnia równomierny nacisk na podłoże na całej jej szerokości roboczej, jest idealna do prac na równym podłożu. Urządzenie jest dostępne z szerokościami roboczymi od 1,35 m do 2,50 m

SZEROKOŚCI:

1,35 m | 210 kg

1,60 m | 240 kg

1,80 m | 270 kg

2,20 m | 390 kg

2,50 m | 455 kg

Równiarka TURF

Model równiarki specjalnie zaprojektowany do użytkowania na ścieżkach do galopu. Urządzenie zostało skonstruowane w ten sposób, by można było szybko wygładzać tor pomiędzy kolejnymi treningami. Równiarka Turf posiada bardzo grube (13 mm) zęby grzebienia. Urządzenie jest dostępne z szerokościami roboczymi od 2,20 m do 5,50 m

SZEROKOŚCI:

2,20 m

2,70 m

3,20 m 

4,50 m 

5,50 m 

pl_PL